bu site henüz yapım aşamasındadır

bu site henüz yapım aşamasındadır

Kapalı Prostat Ameliyatı

     Bu işlem iyi ya da kötü huylu prostat büyümesine bağlı işeme zorluğu olan hastalara uygulanır. Yaklaşık kalem kalınlığında bir alet, idrar yoluna sokulur. İdrar yolunun mesane çıkışına denk gelen kısmında bulunan prostatın, büyümüş olan kısımları bu alet ve elektrik akımı kullanılarak küçük parçalar halinde kesilir ve dışarı alınır. Bu ameliyatta anestezi uzmanının vereceği karar doğrultusunda genel ya da spinal anestezi uygulanabilir. Operasyon bitiminde idrar yolundan mesaneye sonda yerleştirilir ve bu sonda birkaç gün boyunca kalır.

Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler:
     Size prostat büyümesi tanısı koyulmuştur. Bu hastalık, prostat dokusunun idrar yolunu tıkaması ve idrar yapmaya engel olması sonucu sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, idrar yaparken yanma,  idrarın kalınlığı ve basıncında azalma, idrar torbasını tam boşaltamama, kanlı idrar yapma gibi şikayetlere neden olabilir. Eğer tedavi görmezseniz; tamamen idrar yolunuz kapanabilir ve hiç idrar yapamayabilirsiniz. İdrar yolunuza geçici sonda takılabilir. Sonda takılamaz ise kasık bölgesinin orta kısmından mesaneye özel bir aletle sonda takılabilir. Sık idrar yolu enfeksiyonu, kanama, mesanede taş oluşumu, prostat enfeksiyonu, idrarın böbreklere kaçması ve sonrasında böbrek fonksiyonlarında çeşitli derecelerde fonksiyon kaybı ve sonuçta böbrek yetmezliği gelişebilir.

Kapalı Prostat Ameliyatına Alternatif Yöntemler:
 • Hastalığın başlangıç dönemlerinde ilaç tedavileri uygulanabilir. İlaç tedavilerinin kalıcı tedavi etme etkinlikleri yoktur. Çoğu ilaç yalnızca idrar yolunu genişleterek idrarın rahat çıkmasını sağlar, bu etki ilaç bırakılırsa kaybolur.
 • Kapalı yöntemle, lazer, yüksek yoğunlukta odaklanmış ultrason dalgaları, dondurma gibi pek çok yöntemle prostat dokuları küçültülebilir.
 • Açık prostatektomi.
Sizin Tedavinizde Neden Bu yöntem Tercih Edildi:
     Kapalı prostat ameliyatı, prostatın cerrahi tedavisinde en sık uygulanan standart bir ameliyattır, diğer cerrahi tedavilere göre belirgin üstünlükleri vardır, sizin durumunuz bu ameliyat için uygundur. 

Bu Ameliyatın Riskleri:

     Ameliyat öncesi tüm risk faktörleri belirlenip gerekli önlemler alınsa ve ameliyat tamamen usulüne uygun yapılsa da  çok düşük ihtimallerle aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir.
 • Kan ve kan ürünleri verilmesine neden olabilecek kanama oluşabilir ( % 2,5).
 • Operasyon sırasında rektumda (kalın bağırsağın son kısmı) veya mesane duvarında hasar oluşabilir ve bu  hasarın onarımı için ek cerrahi tedaviye ihtiyaç olabilir. Eğer barsak yaralanması cerrahi girişim gerektirirse geçici ya da kalıcı kolostomi açılabilir (bağırsağın karın cildine ağızlaştırılması ve dışkının buradan gelmesi).
 • Prostatın alındığı yerden 3 haftaya kadar kanama olabilir. Bu idrarda kanamaya ve idrar akımında engellenmeye neden olabilir ve ek açık yada kapalı girişimlere ihtiyaç duyulabilir.
 • İdrar akımını sağlayacak mesane kasında zayıflık oluşabilir. Mesane kasının toparlanması açısından 2-3 günlük bir kateter mesaneye takılabilir ve sonrasında çekilir. Zayıflık nörolojik bir bozukluğa bağlıysa ameliyat sonrası hastanın idrar yapamama şikayeti devam edebilir ( % 6,5).
 • İltihap nedeniyle testislerde ağrı ve ödem oluşabilir. Tedavisi genellikle istirahat ve Antibiyotiklerdir ( % 0,18).
 • Operasyon alanında ya da idrar yollarında enfeksiyon oluşabilir. Tedavisi Antibiyotiklerdir ( % 2-3).
 • İdrar yolunda darlık oluşabilir. Bu, bir başka operasyon ile tedavi edilebilir ( %10). 
 • Ameliyat sonrası hastalarda ilişki sırasında meninin hiç gelmemesi ya da meninin mesaneye geri kaçması ve idrar yaparken meninin idrarla gelmesi söz konusu olabilir  (%1-4).  Bu olay cinsel zevki ve ilişki sonrası boşalma hissini etkilemez.
 • Cerrahi sonrası idrar kaçırma nadir olarak meydana gelebilir ve bu durumun kontrol için ek ilaç ya da cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulabilir. İdrarın kaçırılması, ameliyattan sonraki ilk 6 ay içinde büyük bir oranda kendiliğinden düzelir, nadiren kalıcı olur( % 1).
 • Cerrahi sonrası sinir yaralanmasına bağlı olarak cinsel fonksiyonlarda orta derecede azalma meydana gelebilir ve ilaç tedavisine ihtiyaç duyulabilir. Nadiren bu durum kalıcı olabilir( %4-40).
 • TUR. P sonrasında iki yüz hastada bir oranında ölüm görülebilir.
 • Ameliyat öncesi bulgu vermeyen küçük bir tümör, ameliyat sonrası yapılan patolojik (ameliyat sırasında alınan prostat dokularının mikroskobik olarak incelenmesi) değerlendirme sırasında saptanabilir. Bu durum ameliyat sonrası ek tedaviler gerektirebilir.
Ameliyattan Sonra Dikkat Edilmesi Gereken Konular
 • Sondanız alındıktan sonra en az iki kez idrar yapmadan ve rahat idrar yaptığınızı hissetmeden hastaneden ayrılmayınız.
 • Sonda alındıktan sonra geçici bir süre idrar yanması, sık idrara gitme, idrarla kan-pıhtı gelmesi, idrar kaçırma olabilir. Bu yakınmaların süresi uzarsa sağlık kuruluşuna başvurunuz.
 • Başlangıçta rahat idrar yapsanız bile ameliyat sonrası dönemde aniden idrar yapamama durumu olabilir. Bu durum büyük bir ihtimalle geçicidir. Nadiren ikinci bir cerrahi girişimi gerektirir. Çoğu kez birkaç günlüğüne yeniden sonda takılarak tedavi edilir. Böyle bir durumda sağlık kuruluşuna başvurunuz.
 • Başlangıçta rahat idrar yapsanız bile gittikçe artan ve tam idrar tutulmasıyla sonuçlanabilen idrar yapma güçlüğü ortaya çıkabilir ve ikinci bir cerrahi müdahaleyi gerektirebilir. Böyle bir durumda sağlık kuruluşuna başvurunuz.
 • Bol su ve sıvı alınız, acılı-baharatlı gıdalar almayınız.
 • İdrar geldiğinde fazla oyalanmadan idrar yapınız.
 • 3 ay süreyle ağır işlerden, ağır kaldırmaktan, uzun süre dik pozisyonda oturmaktan, aşırı ıkınmaktan kaçınınız.
 • Ameliyat öncesi kesilmiş ilaçlarınız varsa, bu ilaçlara tekrar ne zaman başlayacağınızı sorunuz.
 • 3 ay süreyle cinsel ilişkiye girmeyiniz.
 • Ameliyat sonrası dönemde,  ilişki sırasında meninin hiç gelmemesi ya da meninin mesaneye geri kaçması ve idrar yaparken dışarı atılması söz konusu olabilir. Bu olay cinsel zevki ve ilişki sonrası boşalma hissini etkilemez.
 • Patoloji sonucunu takip ediniz.
 • Prostat ameliyatı sırasında, prostatın tamamı değil, sadece idrar yolunu tıkayan büyümüş kısmı çıkarılır. Bu nedenle ameliyat sonrası dönemde prostat kanseri açısından düzenli kontrole gitmeyi ihmal etmeyiniz.
                                                                                            

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder